• Hủy bỏ di chúc đã lập

  Hủy bỏ di chúc đã lập

  Tôi đã lập di chúc năm 2015. Nay tôi nhận thấy người con trai thứ hai của tôi không xứng đáng được hưởng thừa kế. Tôi muốn hủy bỏ di chúc có được không?
 • Sửa đổi, bổ sung di chúc

  Sửa đổi, bổ sung di chúc

  Tôi đã lập di chúc năm 2010. nay tôi muốn sửa dổi bổ sung di chúc thì có được không?
 • Văn bản pháp luật

  •  

  •  

  Copyright © 2013 Designed & Developed by Seohanoi.net Group®