• Đăng ký khai sinh

 • Chồng tôi là người Hàn Quốc, có đăng ký kêt hôn. Chúng tôi lấy nhau được 2 năm và đang tạm trú ở Đà Nẵng. Tôi có hộ khẩu thường trú tại Nam Định. Nếu sinh con tại Việt Nam thì tôi đang ký khai sinh tại Đà Nẵng được không, hay phải về Nam Định và thủ tục thế nào? 

 • Thursday, 03 August 2017, 10:11:07 AM
 • Trả lời: 

  1.     Về thẩm quyền đăng ký khai sinh:

  Căn cứ Điều 35 Luật hộ tịch năm 2014 quy định thẩm quyền đăng ký khai sinh như sau:

  “Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của người cha hoặc người mẹ thực hiện đăng ký khai sinh cho trẻ em trong các trường hợp sau đây:

  1. Trẻ em được sinh ra tại Việt Nam:

  a) Có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là người nước ngoài hoặc người không quốc tịch;

  b) Có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam cư trú ở trong nước còn người kia là công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài;

  c) Có cha và mẹ là công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài;

  d) Có cha và mẹ là người nước ngoài hoặc người không quốc tịch;

  2. Trẻ em được sinh ra ở nước ngoài chưa được đăng ký khai sinh về cư trú tại Việt Nam:

  a) Có cha và mẹ là công dân Việt Nam;

  b) Có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam”.

  Nơi cư trú là nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi tạm trú. Như vậy, bạn có thể đăng ký khai sinh cho con tại UBND quận huyện thuộc Đà nẵng mà không bắt buộc phải về Nam Định

  2.     Về thủ tục làm giấy khai sinh:

  Căn cứ Điều 36 Luật hộ tịch quy định thủ tục đăng ký khai sinh như sau:

  “1. Người đi đăng ký khai sinh nộp giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Luật này cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Trường hợp cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ là người nước ngoài thì phải nộp văn bản thỏa thuận của cha, mẹ về việc chọn quốc tịch cho con.

  Trường hợp cha, mẹ chọn quốc tịch nước ngoài cho con thì văn bản thỏa thuận phải có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước ngoài mà người đó là công dân.

  2. Ngay sau khi nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy thông tin khai sinh đầy đủ và phù hợp, công chức làm công tác hộ tịch ghi nội dung khai sinh theo quy định tại Điều 14 của Luật này vào Sổ hộ tịch; trường hợp trẻ em có quốc tịch nước ngoài thì không ghi nội dung quy định tại điểm c khoản 1 Điều 14 của Luật này.

   Công chức làm công tác hộ tịch, người đi đăng ký khai sinh cùng ký tên vào Sổ hộ tịch. Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy khai sinh cho người được đăng ký khai sinh”.

  Giấy tờ cần xuất trình và nộp khi đi đăng ký khai sinh gồm tờ khai theo mẫu, Giấy chứng sinh, giấy tạm trú, CMND, đăng ký kết hôn, văn bản thỏa thuận về việc chọn quốc tịch cho con…

  Trả lời.

 •  

 •  

Copyright © 2013 Designed & Developed by Seohanoi.net Group®