• Một số lưu ý khi giao kết hợp đồng lao động

 • Một số lưu ý khi giao kết hợp đồng lao động

 • Thursday, 01 June 2017, 04:30:21 PM
 • Trong thời hạn 03 ngày trước khi kết thúc thời gian thử việc đối với người lao động Công ty phải thông báo cho người lao động kết quả công việc người lao động đã làm thử; trường hợp công việc làm thử đạt yêu cầu thì khi kết thúc thời gian thử việc, Công ty phải giao kết ngay hợp đồng lao động với người lao động.

  Chỉ được thử việc 01 lần đối với một công việc và bảo đảm các điều kiện sau đây:

  1. Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;

  2. Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ.

  3. Không quá 6 ngày làm việc đối với công việc khác.

  Mức lương thử việc: do hai bên thoả thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó.

  Đối với các hợp đồng mùa vụ, để tránh các quy định về công việc có tính chất thường xuyên, khi kết thúc hợp đồng hai bên làm biên bản thanh lý hợp đồng và tạm dừng một thời gian để ký tiếp hợp đồng lao động mới.

  Để quỹ tiền lương không bị ảnh hưởng đối với các lao động như quét dọn vệ sinh, cộng tác viên..., Bộ luật lao động cũng quy định không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác, Công ty có thể giao kết hợp đồng dịch vụ đối với các công ty cung cấp dịch vụ hoặc lựa chọn hình thức ký hợp đồng khoán việc để khoản tiền này được xếp vào chi phí hợp lý của công ty mà không tính vào quỹ lương.

  Chỉ người lao động ký hợp đồng lao động đã làm việc thường xuyên cho người lao động từ 12 tháng trở lên mất việc làm thì mới phải trả trợ cấp thôi việc. Nếu ký hợp đồng dịch vụ hoặc hợp đồng khoán việc trợ cấp thôi việc không được đề cập vì không phải người lao động trong công ty. Họ cũng không thuộc trường hợp phải tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

  Đối với Hợp đồng lao động dưới 3 tháng, Công ty bổ sung điều khoản tiền lương đã  bao gồm tiền tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

 •  

 •  

Copyright © 2013 Designed & Developed by Seohanoi.net Group®