• Nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, hợp tác xã

 • Tôi xin hỏi về nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, hợp tác xã. Tôi có được trợ cấp thôi việc không?

 • Wednesday, 25 May 2016, 05:51:14 PM
 • Căn cứ Điều 45 Bộ luật lao động năm 2012 quy định về nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, hợp tác xã như sau:

  1. Trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, hợp tác xã thì người sử dụng lao động kế tiếp phải chịu trách nhiệm tiếp tục sử dụng số lao động hiện có và tiến hành việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.

  Trong trường hợp không sử dụng hết số lao động hiện có, thì người sử dụng lao động kế tiếp có trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này.

  2. Trong trường hợp chuyển quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp, thì người sử dụng lao động trước đó phải lập phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này.

  3. Trong trường hợp người sử dụng lao động cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm.

  Như vậy khi cho người  lao động nghỉ việc vì lý do sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp thì người lao động phải trả trợ cấp mất việc làm.

  Trân trọng.

  Luật sư Vũ Hải Lý

  Điện thoại: 0978 196 826, Email: haily@luatdaiviet.vn

  Địa chỉ: 335, Kim Mã, phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

   

 •  

 •  

Copyright © 2013 Designed & Developed by Seohanoi.net Group®