• Vi phạm quy định về làm thêm giờ

 • Công ty tôi là công ty của nước ngoài đang hoạt động tại Việt nam. Theo quy định của pháp luật Việt nam, thời giờ làm thêm không quá 200 giờ/ 1 năm.  Công ty tôi có một số lao động làm quá 200 giờ một năm, tôi nghe nói công ty tôi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý theo quy định. Ttôi xin hỏi thông tin đó có đúng không?

 • Friday, 21 April 2017, 02:42:42 PM
 • Căn cứ khoản 2 Điều 106 Bộ luật lao động năm 2012 quy định làm thêm giờ như sau: 

  "Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

  a) Được sự đồng ý của người lao động;

  b) Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 30 giờ trong 01 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 01 năm;

  c) Sau mỗi đợt làm thêm giờ nhiều ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động được nghỉ bù cho số thời gian đã không được nghỉ".

  Như vây, thời gian làm thêm được quy định không quá 200 giờ/ năm.

   


  Căn cứ khoản 4, 5 Điều 14 Nghị định 95/2013/NĐ-CP ngày 22/08/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng  thì vi phạm quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi như sau:

  "4. Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động huy động người lao động làm thêm giờ vượt quá số giờ quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 106 của Bộ luật lao động hoặc quá 12 giờ trong 01 ngày khi làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết và ngày nghỉ hằng tuần.

  5. Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động từ 01 tháng đến 03 tháng đối với người sử dụng lao động có hành vi vi phạm quy định tại Khoản 4 Điều này".

  Như vậy, đối với lỗi vi phạm quy định về thời gian làm thêm giờ, doanh nghiệp bị phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng và đình chỉ hoạt động từ 1 đến 3 tháng.

  Trân trọng.

   

   

 •  

 •  

Copyright © 2013 Designed & Developed by Seohanoi.net Group®